Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Darulilim

Anasayfa » Kurumlarımız » Darulilim

Osmanlı’dan tevarüs ettiğimiz medrese geleneğini ilahiyat fakültelerinin imkânlarıyla sentezlemek gibi bir derdimiz var. Âlet ilimleri ve şerî ilimlerden oluşan 3+2 yıllık müfredatımızda sarftan tefsire, belağattan usûli fıkha birçok ilmin öne çıkan metinlerini okutmakla kalmayıp tasrif-irap dersleri, karşılaştırmalı okumalar ve atölye çalışmaları gibi destekleyici eğitimlerle talebelerimizi takviye ettik. İslamî ilimler müfredatımızın gerekli gerekçeli gerek Türkçe-Arapça tablo haline darulilim.org adresi eğitim menüsünden göz atabilirsiniz.

Sabah 5’ten akşam 9’a yoğunlaştırılmış ilim adamlığı kampı  Kur’ân kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 14-18 yaş ortalamasına sahip birçok genç kardeşimiz, Dâru’l-İlim’e...
Ümmetin ihya mekânları camilere önder imamlar yetiştirdik. Türkiye’de sadece imam adaylarına dinî ve kültürel formasyon kazandıran ilk eğitim hizmeti olma...
Ders dışı ve en az dersler kadar geliştirici bir eğitimdi atölye çalışmalarımız. Dâru’l-İlim müfredatının birinci kademesini bitiren, örgün lisans ve...
İlahiyat öğrencilerine kadim medrese ufku kattık 1o yıllık karnemizde ilahiyat fakültesi öğrencilerini yalnız bırakmadık. Arapça klasik metin ağırlıklı derslerle okul...
Huzur Dersleri Geleneğini İhya Ettik Osmanlı’da Ramazan-ı Şerif’e mahsus, padişahın devlet ricaliyle birlikte hocanın dizinin dibine çökerek dinlediği Huzur Dersleri...
Hadis İcazetiyle Şifahî Köprüler Kurduk Hadis Hatim Meclisleri, ilmi kitapların ötesine taşıyarak vahiy müktesebâtının ilk temsilcileriyle sözlü bağlar tesis etmemizi...