Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Hadis Hatim Meclisleri

Hadis İcazetiyle Şifahî Köprüler Kurduk

Hadis Hatim Meclisleri, ilmi kitapların ötesine taşıyarak vahiy müktesebâtının ilk temsilcileriyle sözlü bağlar tesis etmemizi sağladı. Talebelerimiz Erbaûn en-Nevevî ve Rıyâzu’s-Sâlihîn eserlerini bitirdiklerinde muhaddis hocamız Mücir el-Hatib’ten hadis icazetlerini aldılar. Böylelikle hadis özelinde halle kâlin, satırla sadrın sıkı irtibatı üzerinden binlerce âlim, on binlerce kitap ve yüzbinlerce rivayetin oluşturduğu silsilenin mütevazı devamı oluverdik. İslamî ilimler şifahî kanadını muhafaza etme gayretimiz bundan böyle de sürecek.