Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Modern zamanlarda milletimizin, aidiyetleriyle ilişkisini zayıflatan bir değişim ve dönüşüm sürecine maruz kaldığı malumdur. Bu süreç gün geçtikçe yaşanan durumu bir “kimlik problemi”ne dönüştürmüş ve milletimizi, fıtrî özelliği olan “tarih yapma” misyonundan uzaklaştırarak, “tarihe maruz kalma” noktasına sürüklemiştir.

Büyük fotoğraftan yansıyan görüntü bu olmakla birlikte, son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, suyun aslî mecrasına dönmesi noktasında son derece önemli bir imkânı işaret etmektedir. Hayatın her alanında tekrar görünür olmaya başlayan ve insanımızı bir bütün olarak kuşatan kültür ve medeniyet reflekslerimiz, milletimizin geleceği yeniden şekillendirme yolunda bilinçli ve iradî bir tercihte bulunduğunu gösteriyor.

Son dönemde yaşanan gelişmeler, millet olarak köklerimizle sahih ve sahici bir irtibatın nasıl kurulması gerektiği sorusunu gündeme taşımıştır. İslamî ilimler alanındaki eğitim bu ilişkinin mahiyetini tayin edecek en önemli unsurdur.

Kadim medeniyetimizin bağrında yetişen ve gelişen İslami ilim dalları, içerisinde hem kimliğimizi hem de yaşadığımız coğrafyaya dair sorunları ve muhtemel çözüm olanaklarını barındırır. Neticede hemen her alandaki soru ve sorunlara vermiş olduğumuz cevapların bir hâsılası olmakla beraber, tekrar vaki olacak sorunlara nasıl cevaplar üretebileceğimizin de genotipini bünyesinde saklar.

Bu sebeple geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki irtibatı en kavi ve en sıhhatli şekilde sağlayacağına inandığımız İslami ilimlere hizmet etmeye ve Osmanlı’da İlmiye sınıfının üstlenmiş olduğu görevi, gücümüz yettiğince üstlenmeye karar verdik.

2009 yılında Darulilim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimize başladık. Bir dairenin içerisinde başlayan serüvenimiz Allah’ın inayeti ve rahmeti ile her yıl büyüyüp, gelişmeye başladı. Hafızlığını bitirmiş talebelere klasik İslami ilimler ve Arapça eğitimi verdik. İlimevleri adıyla bir başka yapılanma kurarak, ortaokul ve lise öğrencilerine okul sonrası dini hizmet vermeye başladık.

2011 yılında halen yayın hayatına ara vermeden devam eden İlim Dergisi’ni kurduk. İlk başta talebe ve hocalarımızın yazdığı dergi zamanla akademisyen, araştırmacı ve fikir insanlarının yazdığı bir mecraya dönüştü.

Derslerimizi takip etmek isteyen fakat bunun için gerekli imkânlara sahip olmayan kardeşlerimiz için dijital platformda dersleri izleyebilecekleri e-medrese sitesini açtık. Böylelikle hem uzakta olup medresemize gelemeyen hem de yakın da olup derslere katılmaya vakit bulamayan kardeşlerimize de hizmet etmeye başladık.

Üniversitelerdeki İslami ilimler eğitimi eksikliğini gidermek adına İlim ve Hikmet Okulu’nu kurduk. Sağlık bilimlerinden, biyolojiye, mühendislikten, su ürünlerine kadar her alandan talebelere bünyemizde İslami ilimler, İngilizce, Arapça, Dünya ve Bilim Tarihi dersleri, edisyon-kritik kursları, YDS-YÖK Dil ve yüksek lisans hazırlık çalışmaları vermeye başladık.

İlmiyat Yayınlarının açtık. İslami basın-yayın dünyasına mütevazı katkılar sunması amacıyla kurduğumuz yayın mecramızda hâlihazırda yayınlanmış iki Arapça, bir adet Türkçe eser bulunmaktadır.

2018 yılına geldiğimizde alt kurumlarımızı tek çatı altında toplayacak olan İlmiye Vakfı’nı kurduk. Yukarıda bahsi geçen tüm çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimiz gibi ilk günkü heyecan ve motivasyonla ümmetimize, ülkemize, milletimize bağlılık şuuruyla hizmetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz.