Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İlim ve Hikmet Okulu’nun İlk Dönemi Geride Kaldı!

İlim ve Hikmet Okulu programımızın 2019-2020 yılı Güz Dönemi dönem sonu programını gerçekleştirdik. Yoğun bir ders dönemini başarıyla geride bırakan öğrencilerimize sertifikalarını takdim ettik.

İlim ve Hikmet Okulu, İlmiye Vakfımız çatısı altında sosyal bilimler ve İslami ilimler öğrencilerini bir araya getiren ve yine bu iki ayrı kesime Felsefeden, Fıkha, Tarihten Kelama geniş yelpazede eğitim fırsatı veren burs, kütüphane ve yurt imkanı sunan çok amaçlı bir programdır. Bugün ilk dönemini başarıyla geride bıraktı. Ve planlananın ötesinde bir hizmet gerçekleştirdi.

Sosyal bilimler, İslami ilimler ve bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerimizin bu dönem aldıkları dersleri ve gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteleri kısaca özetleyelim:

Colin Ronan’ın Bilim Tarihi, J. M. Roberts’in Kısa Dünya Tarihi ve M. Hamidullah’ın İslam Peygamberi isimli eserlerini uzman hocalarımızla okudular. Bunun haricinde İslami İlimlere Temel Giriş, Emsile, Bina ve Avamil derslerini tamamladılar.

Şerhu’l-Akaid’in %80’ini bitirirlerken, Mirâtü’l-Usul, el-Hidaye, Zâdü’l-Mesir, Fedailü’l-Amal, Akidedü’t-Tahaviyye, Hülasatü’l-Behiye ve İzhar eserlerinden belirlenen bölümlere kadar geldiler.

Sosyal Bilimler öğrencilerimiz: Aynı şekilde Bilim Tarihi, Kısa Dünya Tarihi ve İslam Peygamberi eserlerini alanında uzman hocalarımızla okurken bir yandan İslami ilimlere temel seviyede giriş dersleri aldı.