Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Sosyal Bilimler Programı

İlim ve Hikmet Okulu Müslümanların kadim geleneği içerisindeki mütekamil bir sisteme yaslanmaktadır. Bu sistem elbette ki İslami ilimlerdir. İslami ilimler kadim gelenekte Müslümanların evreni ve insanı okumaları için geliştirdikleri bir ilimler sistemidir. Bu sistemin eksikliğini bugün sosyal bilimler, mühendislik, tıp, tarih ve felsefe okumalarında çok bariz hissetmekteyiz.


İlim ve Hikmet Okulu bir yandan İslami ilimler ve İlahiyat fakültelerindeki öğrencilerin bu alanlarda uzman olmasına katkı sağlamak ve bu uğurda ilmî, bilişsel ve nakdi destek sunmayı hedeflerken diğer yandan mühendislik ve bilumum sosyal bilimler okuyan öğrencilere evreni ve insanı fıtrata uygun tanımaları için indirildiği dönemdeki özellikleriyle vahyi, onu getiren kutlu peygamberin müstesna yolunu ve bu iki kaynaktan sudur etmiş olan tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimleri başlangıç ve orta düzeyde öğretmeyi hedeflemektedir.


Bu yolda klasik metinler, risaleler, modern makale ve tezler okutulacaktır. Üzerlerinde yapılacak tartışmalarla ders, müzakere ve mütalaa aşamalarıyla ilmî bir edep takip edilecektir. Kuduri’den Taftazani’ye, İbn-i Salah’tan Fahru’r-Razi’ye kadar medeniyetimizin kült eserleri etrafında İslami bir şuur ve bilinç oluşturmaya, İslami bir sosyal ve zihinsel dünya oluşturma gayretindeyiz.

İlim ve Hikmet Okulu hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.