Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Hafızlık Sonrası İslami İlimler Eğitimi

Anasayfa » İslami İlimler Tedrisatı » Hafızlık Sonrası İslami İlimler Eğitimi

Sabah 5’ten akşam 9’a yoğunlaştırılmış ilim adamlığı kampı 

Kur’ân kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 14-18 yaş ortalamasına sahip birçok genç kardeşimiz, Dâru’l-İlim’e kaydolarak ilim adamı olma yolunda ilk adımlarını attı. Sabah 8.00’den öğlene kadar Arapça ve şer’iyyat dersleriyle, öğleden sonra müzakere ve mütalaa saatleriyle yoğun bir programla 5 yıllık İslamî ilimler müfredatını tamamladı. Bu süreçte talebelerimize sadece belli başlı islamî ilim dallarını öğretmekle kalmadık. İlk senenin birinci döneminde ana ders olan pratik Arapça, dördüncü senenin tahric ve cerh-tadil dersleri, beşinci senenin modern iktisadî problemleri gibi önemli yan derslerle birikimlerini sürekli geliştirmelerini sağladık.