Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İmamlık Akademisi

Anasayfa » İslami İlimler Tedrisatı » İmamlık Akademisi

Ümmetin ihya mekânları camilere önder imamlar yetiştirdik.

Türkiye’de sadece imam adaylarına dinî ve kültürel formasyon kazandıran ilk eğitim hizmeti olma özelliğini taşıyan akademimizde öncü imam ve vaizler yetiştirmeyi hedefledik. Bu programa katılan öğrencilerimiz üç yıllık müfredatla bir yandan ayetleri, hadisleri ve kadim eserleri orijinal metinlerinden okuyup anlayacak seviyede bir Arapça, günlük hayattaki helal haramlardan miras hukukuna fıkıh müktesebatı, halkın soru ve sorunlarına derinlikli dinî çözümler üretebilecek usul ilimleri ufku; diğer yandan diksiyon eğitiminden hitabet sanatına, tashih-i huruftan kıraate, yakın tarih bilgisinden halkla ilişkiler kursuna geniş yelpazede eğitim sürecinden geçmiş oldular.