Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

YENİ EĞİTİM DÖNEMİMİZE BAŞLADIK!

Hem yüz yüze hem de online olarak katılımın mümkün olduğu İslami İlimlere yönelik yeni eğitim dönemimizin derslerine başladık.

14 Hafta sürecek olan Klasik Arapça derslerine Emsile ile başladık. Öğrencilerimiz, Ömer Keyvanoğlu hocamız riyasetinde Klasik Arapça öğreniminde temel bir basamak olan Emsile’nin 24 sigasını ve fiillerin bu sigalara göre nasıl çekimlendiklerini gördüler.

Klasik Arapça’da belli bir seviyede birikimi olan öğrenciler ile İmam Birgivi’nin İzhar’ını okumaya başladık. Dr. Muhammed Çelik hocamız, müellif hakkında bilgi verdikten sonra nahiv ilminde İzhar’ın şematik üslubunun önemini anlatarak ilk konuya giriş yaptı.

28 Haftalık bir süre içerisinde muamelata ilişkin konuların işleneceği Kuduri derslerine, Dr. Ahmet Saban hocanın riyasetinde başladık. Müellifin hayatı, eserin Hanefi fıkıh literatüründeki yeri ve akitlerin konu olduğu ilk dersimizi gerçekleştirdik.

Hakan Kutlu hocamızla birlikte 14 Hafta sürecek olan el-Bidaye derslerine giriş yaptık. Müellifin hayatı, eserin özellikleri ve kelama dair temel kavramların işlendiği ilk dersimizi geride bıraktık.

14 Hafta sürecek olan Nesefi derslerimize başladık. İsmail Dündar İnce hocamız, İmam Nesefi’nin hayatını, tefsirinin önemini ve özelliklerini anlatarak Nesefi tefsirinin diğer tefsir eserlerinden farkına değinerek ilk dersi tamamladı.

Dr. Mesut Çakır hocamız eşliğinde 14 Hafta boyunca devam edecek olan Tecrid-i Sarih okumalarına giriş yaptık. Müellifin hayatı ve çalışmaları üzerinde durulan ilk dersimizde, eserin mukaddimesinde yer alan detaylar da incelendi.

Gürkan Eyigün hocamız riyasetinde Kur’an’a Giriş derslerimizin ilkini geride bıraktık. 14 Hafta boyunca sürecek olan ve çeşitli konuların yer aldığı derslerimizin ilkinde Kur’an Öncesi Arabistan” konusu ele alındı.


14 Hafta olarak planlanan Hadise Giriş derslerimizin ilkini gerçekleştirdik. Emre Yazıcı hocamızla birlikte, hadis ilminin oluşumunu ve bu ilmin temel kavramlarını ele aldık.

12 Hafta sürecek İslam’ın Seyri derslerimizin ilkini geride bıraktık. Muhammed Yazıcı hocamız, “Hz. Peygamber’in Hayatı” kitabı üzerinden İslam’ın geldiği toplumun yapısını ele aldı.

Dr. Erdal Kurğan hocamızın anlatımıyla 6 Hafta sürecek olan Tanzimat’tan 2000’lere Türkiye Tarihi derslerimizin ilkinde; Tanzimat dönemine zemin oluşturan olaylar, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi” adlı kitap üzerinden ele alındı.