Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İlim Dergisi Yeni Bir İnceleme-Tartışma Dosyası Açtı

Darulilim tarafından hazırlanan İlim Dergisi yeni dosyasında İlahiyatlarda Hadis Eğitimini kapağa taşıdı. 36. sayımızdan itibaren ilahiyatlarda İslamî ilimler tedrisatını konuşacağız. Kasım 2012 tarihli 13. sayımız İslamî ilimler başlığını taşıyordu ve tefsirden sarfa peş peşe ilimleri kısa tahlile tabi tutmuştuk. Bu kez işin ilahiyat veçhesini, fiiliyatı masaya yatıracağız. Kuşkusuz sokaktaki vatandaşın tasavvurunu inşa etmek, birkaç adım ötede ülkedeki yükseköğretimin kalitesini artırmaktan geçiyor. Bu nedenle hadis eğitimini hem öğretim üyesi hem öğrenci zaviyesinden yansıtmaya çalıştık. Gerek kısa soruşturmalar kapsamında dört hadis hocamızın, gerek Prof. Yavuz Ünal’ın detaylıca söyledikleri, ilahiyatlarda nasıl daha kaliteli hadis eğitimi verilebilir sorusuna yanıt arayanlara yol gösterecektir. Dergimiz yarı dosya, mini kapak mantığını esas aldığı halde, sanıyoruz bu sayı hayli değerlendirme ve karşılaştırma sunmuş olacağız.

Dosya dışı yazılarımız da hayli yoğun. Klasik Metin Okumaları ve Tercüme Atölyesi gibi sabit köşeler devam ettiği gibi, Yazma Eser Tercümeleri Ne Kadar Düzgün? benzeri başlıklara sahip yeni yazı serileri başlattık. Ciddi maddî ve zihnî emeğin sarfedildiği bu alanda çeviri kritiklerinin dikkat çekeceğini düşünüyoruz.

Dergiyi online okumak için buraya tıklayın