Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Etiket: hadis

Anasayfa » hadisEtiketi
Darulilim tarafından hazırlanan İlim Dergisi yeni dosyasında İlahiyatlarda Hadis Eğitimini kapağa taşıdı. 36. sayımızdan itibaren ilahiyatlarda İslamî ilimler tedrisatını konuşacağız....
İlim ve Hikmet Okulu Müslümanların kadim geleneği içerisindeki mütekamil bir sisteme yaslanmaktadır. Bu sistem elbette ki İslami ilimlerdir. İslami ilimler...
Sabah 5’ten akşam 9’a yoğunlaştırılmış ilim adamlığı kampı  Kur’ân kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 14-18 yaş ortalamasına sahip birçok genç kardeşimiz, Dâru’l-İlim’e...
Hadis İcazetiyle Şifahî Köprüler Kurduk Hadis Hatim Meclisleri, ilmi kitapların ötesine taşıyarak vahiy müktesebâtının ilk temsilcileriyle sözlü bağlar tesis etmemizi...