Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İslami İlimler Tedrisatı

Anasayfa » İslami İlimler Tedrisatı

Kadim medrese müfredatı

İlimlere göre 10 yılda bitirilen dersler: Sarf: 75, Nahiv: 60, Mantık: 30, Münazara: 15, Tefsir: 45, Hadis: 75, Fıkıh: 90, Akaid-Kelam: 60

10 yıldır aksatmadan İslamî ilimler eğitimi veriyoruz. Osmanlı’dan tevarüs ettiğimiz medrese geleneğini ilahiyat fakültelerinin imkânlarıyla sentezlemek gibi bir derdimiz var. Âlet ilimleri ve şerî ilimlerden oluşan 3+2 yıllık müfredatımızda sarftan tefsire, belağattan usûli fıkha birçok ilmin öne çıkan metinlerini okutmakla kalmayıp tasrif-irap dersleri, karşılaştırmalı okumalar ve atölye çalışmaları gibi destekleyici eğitimlerle talebelerimizi takviye ettik. İslamî ilimler müfredatımızın gerekli gerekçeli gerek Türkçe-Arapça tablo haline darulilim.org adresi eğitim menüsünden göz atabilirsiniz.