Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İslami İlimler Atölyeleri

Anasayfa » İslami İlimler Tedrisatı » İslami İlimler Atölyeleri

Ders dışı ve en az dersler kadar geliştirici bir eğitimdir atölye çalışmalarımız. Dâru’l-İlim müfredatının birinci kademesini bitiren, örgün lisans ve lisansüstü eğitim alan gayretli öğrencilerimizle hadis ilimlerinden el yazmalara, tahkikten fıkha farklı alanlarda hasbî meclisler düzenledik. Dâru’l-İlim öğrencileri burada hocalarla daha yakın irtibat kurarak grup çalışmasında ilmî sorumluluk alma ve mahtûta okuma anlamında ciddi deneyim kazandılar. Atölye süresince talebelerimiz hoca riyasetinde ayrıca bir yazma eserin tahkikine başladılar. Alanında uzman hocalarımız tarafından has bir mecliste gönüllü talebelerle icra edilen atölye derslerimiz haftalık periyotlarla gerçekleşmektedir.