Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Vakıf Bedduası

 Sultan 2.Bayezid’in 1 Şubat 1495 tarihli vakfiyesindeki bedduası vakıflara bir şekilde zarar vermek isteyen insanları caydırıcı bir özellik taşımaktadır: “Sultan, emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, başka hâle getirmek, iptal etmek, işlemez hâle getirmek, ihmal etmek ve değiştirmek helal olmaz. Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederse haramı üstlenerek günaha girmiş olur. Günahkârların alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Cehennemde zebaniler onları denetlesin. Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunları işittikten sonra, vakfı değiştirirse, onun günahı, değiştirenler üzerinedir. Kuşkusuz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”

 Hazine Vekili Hafız İsa Ağa’nın 1818 tarihli vakfiyesinde: “Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve âhirette mutluluk yüzü görmesinler.”

 PertevniyalValide Sultan’ın 1872 tarihli vakfiyesinde “Şâyet bir nice zaman sonra vakfı değiştirmeye, bozmaya temayül eden olursa veya vakfın bozulmasına sebep olursa, yerleri ve gökleri yaratan ve bize bunca nimetleri veren Allah’ın kahır ve gazabına uğrasın. Dünyada ve âhirette rahat yüzü görmesin ve iki cihanda rezaletten kurtulmasın.” denilmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakfiyesinde “Her kim ki; Allah’tan korkmayıp, vakıflarıma zarar vermeye niyet eder veya değiştirirse; dünyada zalimler grubundan sayılsın, ahrette elleri boş, Allah’ın rahmetinden mahrum ve sonsuz azaplarla azap olunsun…”