Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

E- Medrese

https://www.youtube.com/watch?v=vr92JO94Fgg

Online İslamî İlimler Akademisi

Dâru’l-İlim’in dijital platformuna hoşgeldiniz. e-Medrese hizmetimiz, donanımlı bir medrese tedrisatına ihtiyaç duyan, fakat mesafe uzaklığı, vakit yetersizliği ve altyapı eksikliği gibi nedenlerle imkânı olmayan binlerce genç kardeşimize klasik dinî ilimleri öğretme amacıyla doğdu. Bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde istifade ederek yüzyılların ilim ve hikmet mirasını, Arapça kaynaklar üzerinden dünyanın her tarafındaki ilim taliplerinin istifadesine sunmaya devam ediyoruz. Her geçen gün öğrencilerin sistem üzerinden ders hocasına online soru sorabilecekleri, tahassus kademesinde dünyaca ünlü Arap hocaların yer alacağı ve forum kısmında geniş müzakere ortamının sağlanacağı şekilde e-medrese platformunu geliştiriyoruz.

Eylül 2019 verileriyle e-Medrese’de yayınlanan videolar *

 • Arapça
 • Belağatü’s- Safiye: 97 ders
 • Kavaidü’l-İrap: 23 ders
 • Şerhu Kıtr: 82 ders
 • Şerh İbni Akil: 68 ders
 • Fıkıh
 • Nukaye: 103 ders
 • Mecelle: 141 ders
 • Muhtasaru’l-Kuduri: 27 ders
 • Kelam
 • el-Bidaye: 31 ders
 • Şerhu’l-Akaid 35 ders
 • Şerhu’l-Akaid 12 ders
 • Tenkıhü’l-Kelam: 66 ders
 • Hadis
 • Buluğu’l-Meram: 32 ders
 • Hadis mi değil mi? 13 video
 • Nüzhetü’n-Nazar: 62 ders
 • Riyazu’s-Salihîn: 30 ders
 • Buhari 16 ders
 • Teysir 62 ders
 • Mantık
 • Mi’yar-ı Sedad: 17 ders

 • Tefsir
 • Keşşaf tefsiri: 17 ders
 • İbni Kesir tefsiri: 18 ders
 • Kuran ve Hayat videoları 43 ders
 • Siretü’l-Kuran 20 ders
 • Seçme Taberi tefsiri: 8 ders
 • Tefsir Dersleri 16 ders
 • Seçme Tevilatü’l-Kurân: 8 ders
 • İslamî İlimler Atölyeleri
 • Fıkıh: 68 ders
 • Kelam: 41 ders
 • Usul-ü fıkıh: 44 ders
 • Usul-ü Hadis: 13 ders
 • Genel Videolar
 •  Soru-Cevap, Konferans, Tanıtım, Kısa Video: 180