Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

İslami İlimler Kütüphanemiz Dijital Platformda!

Her kütüphanenin başlangıç serüveninde bir ya da birkaç kitabın hatırı sayılır bir önemi vardır. İlklerdir onlar ve aslında uzun yıllar sürecek çok değerli bir faaliyetin kurucu atalarıdır. Kimisi babadan oğula tevarüs yoluyla gelişir ve büyür. Yeni kuşakların emekleri ile şekillenir. Kimisi de kısa süre içinde dallanıp budaklanır ve hacimli bir muhtevaya kavuşuverir. Bu anlamda belki kütüphane oluşturmak bir çocuk yetiştirmekle eş değerdedir. Bizim kütüphanemizin hikayesi de diğerlerinden çok farklı değil elbette. Küçük bir talebe kitaplığından, 22.000 ciltlik bir kütüphaneye dönüştü zamanla. Ve hala genişleyip, büyümeye devam ediyor.

Kütüphanemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacıların hizmetine ilk olarak 2009 yılında açıldı. Bugün bilgisayarlar, akıllı tahtalar, PDF kitaplar, e-dergiler vb. elektronik materyallerle imkanlarını zenginleştirmiş olarak faaliyetini sürdürmektedir. Halihazırda 22.735 cilt/14.150 kayıt altına alınmış matbu eserimiz var. Bunun yanı sıra yaklaşık 100 civarı eski basım ve mahtuta koleksiyonumuz ile 30.000 adet PDF arşivimiz bulunmaktadır. Mevcut kitaplarımızın 13.795 cilt/5415 kitabı Arapça, 8905 cilt/6135 kitabı ise Türkçe literatüre aittir.

Eserlerin tamamı Tefsir, Fıkıh, Siyer, Akaid, Kelam, Tabakat, Felsefe, Dinler Tarihi, Tasavvuf, Dil ve Edebiyat, Lügat ve Dergi başlıkları altında tasnif edilmiştir. Araştırmacılarımıza gerek duydukları tüm imkanları sağlayabilmek için yurtiçi ve yurtdışı kitap fuarlarını takip ediyor, yeni çıkan eserleri satın alıyor ve bu vesile ile kitap-dergi kaynaklarımızı genişletmeye çalışıyoruz.

Fiziksel olarak kütüphanemizin ortamından faydalanamayan, kitap taraması yapamayan araştırmacılar için kataloğumuzu dijital platforma taşıdık. Artık kütüphanemizin kayıtlarına kolayca online olarak ulaşabilirsiniz. İlme emek ve gönül veren herkese faydalı çalışmalar dileriz. Sitemizi ziyaret etmek isteyenler için link aşağıdadır;

https://islamiilimlerkutuphanesi.com